دانلود کتاب نظریه های ارتباطات دکتر دهقان

یکشنبه 22 تیر 1399
سایت تخصصی دانشجویان و فارغ التحصیلان مدیریت رسانه
سایت اینترنتی انجمن علمي مديريت رسانه بعنوان وبسايت تخصصي اين رشته بانك اطلاعات رشته مديريت رسانه در زمينه هاي مختلف در ایران مي باشد نمونه سوالات پايان ترم كارشناسي ارشد مديريت رسانه پيام نور-خلاصه دروس مديريت رسانه -آزمونهاي فراگير مديريت رسانه - خلاصه دروس و تستهاي مديريت براي آمادگي آزمون دكتري مديريت رسانه -كتابهاي مرتبط با رسانه و ارتباطات و روزنامه نگاري.ایجاد بستری مناسب برای تعامل بین دانشجویان و ...
تندیس سایت برتر دانشگاه های کشور
تندیس سایت انجمن مدیریت رسانه بعنوان سایت برتر استان و کشوری

انجمن علمی مدیریت رسانه پیام نور تهران غرب
RESANEPNU@GMAIL.COM

WWW.MEDIA-MANAGEMENT.IR




شوراي اجرايي : mnodeh |


سورین ، تانکارد ، ورنر جی وجیمز دبلیو(1388)، نظریه های ارتباطات ، ترجمه دکتر علیرضا دهقان، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، تعداد صفحات 575

 این کتاب برگردان فارسی کتابی است با عنوان:

communication Theories: Orgins , Methods, And Uses in The Mass Media

 هدف کلی کتاب :

بنا به گفته موءلفان  این کتاب " این کتاب برای استفاده  دانشجویان کارشناسی  است که تصمیم دارند در رسانه های جمعی شغلی بیابند وبه آشنائی مقدماتی با نظریه ها ، مبانی وروش تحقیق ارتباط جمعی نیاز دارند."

برتری کتاب نسبت به دیگر کتابها:

 این کتاب  بنا به ادعای موءلفانش در مقایسه با دیگر کتابهای ارائه شده در زمینه ارتباطات می تواند یکی از کتابهای جامع در زمینه نظریه ها باشد وکتابهای دیگر نیز می توانند مکمل این کتاب باشند.

 تقسیم بندی کتاب:

 كتاب حاضر در هجده فصل و هفت بخش نگارش شده  است كه به مباحث مختلف در زمينه ارتباط جمعى مى پردازد.
بخش اول، تحت عنوان چشم انداز در حال تغيير رسانه ها يك فصل را زير مجموعه خود دارد.

در فصل اول به علايق كارورز رسانه كه معمولاً كوشش مى كند تاثير هاى خاصى بر مخاطب بگذارد، به علايق استفاده كننده رسانه ها كه همان مخاطب است مى پردازد.

 بخش دوم، روش ها و الگوهاى علمى ارتباط جمعى را در  دو فصل روش علمی و الگوها در پژوهش های ارتباطات جمعی مورد مطالعه قرار داده است.

درفصل دوم  که روش علمى نام دارد ،محقق ارتباطى تقريبا همه يافته هاى برآمده از روش علمى در حوزه علوم اجتماعى و علوم رفتارى را در اين بخش مى تواند به دست آورد.

 فصل سوم از بخش دوم کتاب نیز  تحت عنوان الگوها در پژوهش هاى ارتباطات جمعى نام گرفته است که  از مدل هاى ارتباطى اوليه از جمله  مدل لاسول و مدل رياضى شانون و ويور تا نظريه اطلاعات مدل از گود، شرام، تقارن نيوكامپ، وستلى و مك لين و مدل گربنر  را در برمیگیرد

بخش سوم، به مسائل درك و زبان در رسانه هاى جمعى اختصاص دارد و چهار فصل را در زيرمجموعه خود دارد.

فصل چهارم به مسائل درک زبان در رسانه های جمعی می پردازد که يكى از مهم ترين مباحث در حوزه ارتباطات انسانى است.

 فصل پنجم مشكلات رمزگذارى را مورد بررسی قرار می دهد.

 در فصل ششم  که تحت عنوان تحليل تبليغات نام گذاری شده است  به اهميت تبليغ بعد از جنگ جهانى اول و اثراتى كه وسايل جمعى بر مخاطبان خود از طريق تبليغ مى گذارند نگاهی اجمالی شده است ونظريه گلوله که حاصل این نوع تحلیل است مورد بررسی قرار گرفته است.

 فصل هفتم  نیز روشهای سنجش خوانا بودن را مورد ارزیابی قرار داده  است يعنى به ارتباط گران توصيه مى كند كه چگونه پيام خود را ارسال كنند تا مخاطبان در سريع ترين زمان ممکن معناى آن را درك كنند.

بخش چهارم، کتاب به رویکرد روان شناسی اجتماعی نگاهی دارد ، بطوریکه از فصل هشتم تا يازدهم نويسندگان  انواع نظریه های ارتباطی ، مفاهیم ، پژوهشها ، ارتباطات را بارويكرد روانشناسى اجتماعى به رسانه ها مورد بحث قرار داده اند.

 در فصل نهم به نظريه هاى اقناع كه در مقايسه با نظريه هاى يادگيرى و سازگارى رويكردهاى غالبى بودند پرداخته مى شود. در اين فصل نظريه هاى تازه اقناع كه نقش فعال ترى به دريافت كننده مى دهند مطرح مى شوند ، نظريه يكپارچگى اطلاعات يكى از معروف ترين اين نظريه ها است.

 در فصل دهم گروه ها و ارتباطات و اثر آنها بر ارتباط جمعى مورد بررسى قرار مى گيرد.

 فصل يازدهم به بررسى رسانه هاى جمعى و ارتباط ميان فردى با نگاهى به تحقيقات لازارسفلد (جريان دو مرحله اى پيام)، راجرز وشوميكر (اشاعه نوآورى ها) پرداخته شده است.

در بخش پنجم، اثرها و استفاده هاى رسانه جمعى در چهار فصل مطرح مى شود.

فصل دوازدهم فرضيه برجسته سازى را به طور كامل مورد بررسى قرار داده است.

 فصل سيزدهم به بررسى كامل فرضيه شكاف آگاهى معضل بزرگ كشورهاى جهان سوم در ارتباط با كشورهاى پيشرفته پرداخته است.

فصل چهاردهم به اثرهاى ارتباط جمعى توجه دارد.

فصل پانزدهم تحت عنوان استفاده از رسانه هاى جمعى به رويكرد استفاده و خشنودى  كه اولين بار توسط كاتز مطرح شده اشاره دارد.


بخش ششم، به رسانه ها در حكم موسسه اختصاص دارد.

 رسانه هاى جمعى در جامعه جديد عنوان فصل شانزدهم این کتاب  است.

فصل هفدهم زنجيره ها و كلان مجموعه هاى رسانه اى را مورد توجه قرار داده  و مالكيت رسانه ها در آمريكا را بررسى مى كند.

مباحث ارائه شده در کتاب در قالب بخش هفتم برای کارشناس ارتباطات ارائه شده است. 

و در  نهایت بخش هفتم تصوير كلى است كه نويسندگان سعى كرده اند با استفاده از مدل ارتباط وستلى ـ مك لين ديدگاه تنوع، نظريه ها و يافته هاى پژوهشى را كنار يكديگر بگذارند.

 اما در خاتمه كتاب، با توضیح اینکه منظور کتاب ، "ارائه مقدمه ای برتوسعه نظریه های ارتباط جمعی است" پيشنهاد جالبى شده است و آن اينكه پژوهشگران در حوزه ارتباطات در ارتباط با ساير رشته ها به چه حوزه هايى مى توانند توجه كنند. همچنين نشرياتى كه مى توانند مقالاتى به طور منظم راجع به پيشرفت هاى تازه در نظريه و تحقيق ارتباطات و كاركرد، اثر ها و نقش رسانه هاى جمعى بيابند در قالب منابع به خواننده معرفى شده است.

 بخش اول :

چشم انداز درحال تغيير رسانه ها

 بخش اول با نگاهي به انواع مسائلي كه پژوهشگران با آنها دست و پنجه نرم مي كنند و تغييرات مهمي كه در رسانه هاي جمعي روي ميدهد و چگونگي ايجاد چالشها ي جديدي كه براي پژوهشگران،‌كارورزان رسانه ها و تمام مخاطبان رسانه ها پيش مي آورد،‌آغاز ميشود.

در ادامه به مطالعه علمي ارتباط جمعي مي پردازد. و اضافه مي نمايد؛ محصول نهايي پژوهش هاي علمي نظريه است . هدف نظريه ارتباط جمعي اين است كه شناخت بيشتر و بهتري از چگونگي كار ارتباط جمعي بدهد .

امروزه به واسطه رسانه هاي متنوع حجم عظيمي از اطلاعات در دسترس است و اين احساس را براي مخاطب به وجود مي آورد كه بمباران شده است .

تمايزهاي ميان ارتباط جمعي و ارتباط ميان فرد ي و بين ارتباط ميان فردي و ارتباط فرا فردي به ظرافت و دقت گذشته نيست. بخش زيادي از اين فناوري كنترل بيشتري براي استفاده كننده به وجود مي آورد.

نتایج حاصل از مطاله این فصل بیانگر این موضوع است که محصول نهائی پژوهش علمی نظریه است و  هدف نظریه ارتباط جمعی ، شناخت بیشتر وبهتر ی از چگونگی کار ارتباط جمعی است. نظریه ارتباط جمعی  را میتوان برای کمک به کارورز رسانه برای برقراری بهتر ارتباط مورد استفاده قرار داد .

بخش دوم:

روش و الگوهاي علمي ارتباط جمعي

در بخش دوم بنيان يافته هاي علمي همراه با مدلها و نظريه هاي كلاسيك كه در مطالعه ارتباط جمعي به كار رفته اند ارايه شده است. در جايي كه مطالعات جديد به طرز موثري جريان نظريه و پژوهش را تغيير داده است. اين مطالعات نيز در  بخش دوم  آورده شده است.

 مدل شانون:

منبع اطلاعاتي پيامي را توليد مي كند تا از ميان مجموعه اي از پيام هاي محتمل مورد مبادله قرار گيرد. پيام ممكن است از كلمات گفتاري يا نوشتاري موسيقي تصوير و نظايراينها تشكيل شود. انتقال دهند ه،‌ پيام  را به علامتي مناسب مجراي مورد استفاده تبديل مي كند. در صحبت ، منبع اطلاعات مغز است، انتقال دهنده مكانيزم صداست كه علامت (كلمات شفاهي) را توليد مي كندو از طريق هوا (مجرا) منتقل مي شود. گيرنده با بازسازي پيام از علامت ، عمل معكوس انتقال دهنده را انجام ميدهد. مقصد شخص يا چيزي است كه مورد نظر پيام است. و هرچه اختلال در يك مجرابيشتر باشد  نياز به تكرار و تطول بيشتر است.

مثال : يك تلگرافچي كه در يك مجراي پرسروصدا فعاليت ميكند بخشهاي مهم پيام راتكرار ميكندتا از دريافت آن مطمئن شود

 مدل ریاضی شانون درباره ارتباط یکی از مدلهای راهنما برای مدلهای ارتباطی به شمار می آید . این مدل علاوه بر محرک اندیشه های بعدی در حوزه ارتباط ، بعنوان نمودار ابتکاری فرایند ارتباط انگیزه بسیاری از نمودارهای بعدی مدل ارتباطی می باشد

شانون در این مدل مفهومی از اطلاعات را به عنوان انتروپی یا عدم اطمینان معرفی میکند . از آنجائی که پیامها از انتروپی وحشو ترکیب شده اند  واز حشو می توان برای خنثی کردن اختلالاتی  که ممکن است در جریان انتقال وارد مجرا شود ، استفاده نمود .

 بخش سوم:

مسائل درك وزبان در رسانه هاي جمعي

 در اين بخش كاوش و جستجو مي شود كه مخاطبان چگونه پيامها را دريافت و استفاده مي كنند و چگونه پژوهش ها را در مورد اين فعاليت ها بر شيوه توليدات ارتباط جمعي اثر ميگذارد. روشهاي اندازه گيري كه از فرضيه ها و پژوهش ها توسعه پيدا مي كند. بخشي از علم ارتباط جمعي است و محدوده اي از آنها در اين كتاب گنجانده شده است.

 گزيده اي از فصل چهارم (بخش سوم)

در دريافت پيامهاي ارتباط جمعي درك گزينشي  رخ ميدهد درست همان طور كه در حوزه هاي ديگر چنين است اين امر الگوهاي مارا از ارتباط جمعي پيچيده ميكند ارتباط گر نمي تواند مطمئن باشد افراد مخاطب معناي مورد نظر در يك پيام را خواهند دانست . گيرنده پيام در تعيين معناي آن پيام نقش خيلي فعالي دارد .همانطور كه پژوهشگر ارتباطي  آقاي  دين  سي بارلاند  گفته است :

 بايد تاكيد كرد معنا  چيزي است مكشوف ،‌تعيين شده و داده شده  نه چيزي دريافت شده

شواهد علمی فراوانی برای درک گزینشی یا تاثیر نیازها، خواست ها ، نگرشهای افراد  ودیگر عوامل روانشناختی بر درک آنها وجود دارد . در دریافت پیامهای ارتباط جمعی ،در ک گزینشی روی میدهد. ارتباط گر نمی تواند مطمئن شود افراد مخاطب معنای مورد نظر در یک پیام را خواهند فهمید  یا نه. 

فرانکلین فیرینگ درک گزینشی را به شیوه دیگری بیان کرده است .وی معتقد است "تمام محتوای ارتباطات تا اندازه ای ابهام دارند "  این همان اصل ابهام ناگزیر است که در شناخت هر اثر ارتباطی امری اساسی به حساب می آید .

 بخش چهارم:

رويكرد روان شناسي اجتماعي

 رويكرد روان شناختي اجتماعي:

براي نزديك تر شدن به ارتباط به عنوان يك كنش اجتماعي،‌استفاده از نظريه هاي توسعه يافته و پژوهشهاي انجام گرفته در حوزه روان شناختي اجتماعي سودمند است.

منبع بسياري از ناهمسازي و ناهماهنگي هاي ما از ارتباط با ديگران پيدا مي شود. نظريه هاي مختلف ناهماهنگي شناختي در بخش چهارم مورد بحث قرار گرفته اند. همچنين نظريه هايي براي تبيين اقناع پيشنهاد شده است.

همچنين نقش  گروهها را در فرايند ارتباط توصيف مي كند . جنبه اجتماعي ارتباط از جهت  ديگري نيز آشكار مي شود و آن اين است كه ترسيم خط روشني ميان ارتباط جمعي و ارتباط ميان فردي دشوار و دشوار تر مي شود. ارتباط جمعي براي گسترش پوشش خود اغلب به ارتباط ميان فردي متكي است و پژوهش ها درباره اقتباس نوآوري ها نشان داده است كه افراد در مراحل خاص از فرايند اقتباس بيشتر از ارتباط جمعي به ارتباط ميان فردي وابسته اند. رابطه ميان ارتباط جمعي و ارتباط ميان فردي در بخش مذكور مورد بحث قرار گرفته است.

 بخش پنجم :

اثرها و استفاده هاي رسانه هاي جمعي

 گاه اطلاعات درمان خيلي از مشكلات دانسته شده است و بدون شك اين انديشه تا حدودي درست است . اما اگر تصور شود اطلاعات  روشي براي كاهش شكاف نابرابري اجتماعي ميان فقير  وغني در جامعه است،‌اين درمان ممكن است آنچنان كه انتظار مي رود كارگر نباشد . پژوهشهاي اخير نشان داده است كه  افزايش جريان اطلاعات ممكن است به بيشتر شدن شكاف آگاهي ميان افراد مرفه و كساني  كه از رفاه چنداني برخوردار نيستند منجر شود.

يكي از اثرهاي ارتباط جمعي سوق دادن توجه ما به مشكلات يا مسايل معين  است.   اين اثر، كاركرد برجسته سازي رسانه هاي جمعي خوانده مي شود. علاوه بر كاركرد برجسته سازي و شكاف آگاهي، چند اثر احتمالي ديگر ارتباط جمعي وجود دارد. اين اثرها، انديشه تخيلي و خردمندانه مارشال مك لوهان درباره آثار فناوري جديد ارتباطي به فرايندهاي فكر تا مارپيچ سكوت از اليزابت نوئل نئومان را در بر مي گيرد كه نظريه اي درباره شكل گيري افكار عمومي است كه عمدتا از پژوهشهاي قبلي در مورد قدرت گروههاي اجتماعي استنتاج شده است. همچنين به نقش فعال گيرنده ارتباط نويد اصلي رويكرد استفاده و خشنودي در مطالعه ارتباط جمعي است.

تمركز بر اثرهاي ارتباط جمعي ممكن است سبب شود نظريه پردازان و ما كه نظريه هاي آنها را مطالعه مي كنيم از نقش فعال گيرنده ارتباط غفلت كنند و مخاطب به عنوان  هدف منفعل در نظر گرفته شود كه در فرايند ارتباط جمعي شكننده و غير فعال است.

برای دانلود روی لینک های زیر کلیک کنید :

 

پارت اول
http://uploadkon.ir/uploads/01_3.pdf

پارت دوم
http://uploadkon.ir/uploads/02_5.pdf

پارت سوم
http://uploadkon.ir/uploads/03_2.pdf

پارت چهارم
http://uploadkon.ir/uploads/04_3.pdf

امتیاز : نتیجه : 1 امتیاز توسط 14 نفر مجموع امتیاز : 57


نمایش این کد فقط در ادامه مطلب

تاریخ : جمعه 4 بهمن 1392 | نظرات ()بازدید : 21021

دريافت لوح تقدير دانشجويان و فارغ التحصيلان برتر و فعال انجمن علمي مديريت رسانه دانشگاه پيام نور - تاریخ : پنجشنبه 25 آذر 1395
همه چیز درباره کارشناسی ارشد مدیریت رسانه تاریخ : جمعه 18 تیر 1395
گزارش مراسم ورودی های جدید دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب (سال تحصیلی 95-94) تاریخ : چهارشنبه 22 مهر 1394
لینک آمادگی آزمونهای ارشد و دکترای تخصصی مدیریت رسانه تاریخ : دوشنبه 06 مهر 1394
راه اندازی بخش منتخب مطالب گروه های مدیریت رسانه در شبکه های اجتماعی (تلگرام ، واتس آپ و ...) تاریخ : دوشنبه 29 تیر 1394
نشریه شماره 4 انجمن علمی مدیریت رسانه تاریخ : پنجشنبه 22 آبان 1393
انجمن علمی مدیریت رسانه منتخب انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه‌هاي پيام نور سراسر کشور تاریخ : سه شنبه 22 مهر 1393
با یک ای میل کاربری خود را فعال کنید تاریخ : جمعه 02 خرداد 1393
سوابق تحصیلی و شغلی دانشجویان و فارغ التحصیلان تاریخ : دوشنبه 06 آبان 1392
انتخابات انجمن علمی مدیریت رسانه دانشگاه پیام نور تهران غرب سال 96 تاریخ : سه شنبه 19 اردیبهشت 1396


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی


انجمن علمی مدیریت رسانه
firefox
opera
google chrome
safari